+31 6 2124 5452
Oplossing voor de procesmanager
__________
Ik voel me een roepende in de woestijn.
__________

De IT-dienstverlening aan onze eindgebruikers laat te wensen over. De servicedesk pakt zaken zo goed mogelijk op maar in de back office blijven zaken te lang liggen. Ik word in mijn aansturende rol niet serieus genomen. Kwaliteitsverbetering leeft onvoldoende en ik word er als procesmanager bij elke (klant)rapportage wel op aangekeken. Ik wil dit graag anders maar ik kan het niet alleen.

Process Manager
Onze ervaring.
__________
“IT stuurt niet op feiten en cijfers”

Veel serviceproviders hebben geen grip op de kwaliteit van hun dienstverlening. Helpdesktools ondersteunen weliswaar bij het afhandelen van honderden (gebruikers)meldingen per week, maar op dienstniveau ontbreekt betrouwbare stuurinformatie om goed te prioriteren en bij te sturen. Hierdoor regeert de waan van de dag. Iedereen doet wat hij goed acht of wat uitkomt en daarbij wordt onvoldoende gekeken naar de kwaliteitsbeleving van de klant en eindgebruiker.

Onze oplossing
__________
De Dienstenlandkaart maakt de prestaties van elke IT-dienst voor iedereen inzichtelijk

Op de Dienstenlandkaart is in één oogopslag en voor iedereen op dienstniveau duidelijk wat goed gaat en wat bijsturing nodig heeft. Door dit inzicht wordt de rol van procesmanager veel concreter en kan de procesregisseur de lijnorganisatie veel beter helpen. Mensen spreken elkaar direct aan als prestaties onvoldoende zijn. Iedereen ervaart verbetering. Daar worden we blij van!

Dienstenregie-methode
________
IT-organisaties zitten in een spagaat tussen hun business, leveranciers en hun eigen IT-organisatie. Iedereen wil steeds meer. Maar hoe manage je dat nu effectief? Hoe krijg je echt grip om de dienstverlening?

De Dienstenregie-methode zorgt voor regie op IT. De focus ligt in het meetbaar en inzichtelijk maken van IT-prestaties en dit inzicht verbinden met servicegericht gedrag. Het bestaat uit 4 stappen:

  1  
Diensteigenaren - bepaalt welke kerndiensten je levert en wie je daarop kan aanspreken.
  2  
Dienste meten - maakt prestaties meetbaar en stelt eisen aan de registratie van meldingen met waardevolle stuurinformatie resultaat.
  3  
Diensten visualiseren - visualiseert prestaties van kerndiensten, teams en leveranciers met als resultaten: inzicht in kwaliteit, gesprek over kwaliteit en samenwerking.
  4  
Dienstenregie - leidt tot servicegericht gedrag, samenwerken en continu verbeteren zodat iedereen weet waar de knelpunten liggen en veel meer kan doen met de bestaande middelen.