+31 6 2124 5452
Oplossing voor de IT-manager
__________
“Ik heb altijd gedoe.”
__________
Ik zit continu in een spagaat om de afgesproken diensten te leveren en om nieuwe projecten te realiseren.

Mijn mensen en ik lopen op onze tenen. We hebben eigenlijk geen grip op de kwaliteit van onze huidige diensten. Je bent zo goed als de laatste storing. Klanten zijn vaak niet zo tevreden. Ik kom niet toe aan verbetering van de lopende zaken omdat mijn aandacht naar de nieuwe projecten gaat. Ik kan geen inzicht geven waar onze IT-capaciteit aan wordt besteed zodat ik ook geen “nee” kan zeggen. Er is daardoor sprake van spanning in de relatie met mijn teamleiders die op hun beurt ook op hun tenen lopen.

Process Manager
Onze ervaring.
__________
“Er is geen inzicht in benodigde capaciteit en kwaliteit”

Om succesvol te voldoen aan de vraag naar bestaande en nieuwe diensten, is inzicht nodig in de kwaliteit en capaciteit. Als IT zijn kwaliteit goed in kaart heeft, kan IT zijn succes verkopen aan de business. Voor zowel Beheer, Verbetering en Innovatie moet capaciteit worden gepland. Het probleem is dat de benodigde capaciteit en de daadwerkelijke kwaliteit vaak op geen enkel vlak bekend zijn. Hierdoor worden gaten met gaten gevuld zodat het probleem voortduurt.

Onze oplossing
__________
Dankzij de Dienstenlandkaart kan IT zijn successen aantonen en wordt zo een echte partner

De Dienstenlandkaart maakt de kwaliteit, de user experience en de benodigde beheercapaciteit per dienst inzichtelijk.

Het directe overzicht creëert rust. Iedereen in de dienstketen herkent zijn bijdrage in de prestaties. Prioritering en bijsturing vinden hierdoor snel en intuïtief plaats. Er wordt samengewerkt aan verbeteringen en dat is direct zichtbaar in de scores. Kwaliteit en tevredenheid over de dienstverlening stijgen.

Met inzicht in de benodigde capaciteit weet je als IT-manager hoeveel capaciteit instandhouding kost en weten jij en je teamleiders hoeveel verandercapaciteit er is. Met deze kennis sta je veel sterker tegenover de veeleisende business.

Dienstenregie-methode
________
IT-organisaties zitten in een spagaat tussen hun business, leveranciers en hun eigen IT-organisatie. Iedereen wil steeds meer. Maar hoe manage je dat nu effectief? Hoe krijg je echt grip om de dienstverlening?

De Dienstenregie-methode zorgt voor regie op IT. De focus ligt in het meetbaar en inzichtelijk maken van IT-prestaties en dit inzicht verbinden met servicegericht gedrag. Het bestaat uit 4 stappen:

  1  
Diensteigenaren - bepaalt welke kerndiensten je levert en wie je daarop kan aanspreken.
  2  
Dienste meten - maakt prestaties meetbaar en stelt eisen aan de registratie van meldingen met waardevolle stuurinformatie resultaat.
  3  
Diensten visualiseren - visualiseert prestaties van kerndiensten, teams en leveranciers met als resultaten: inzicht in kwaliteit, gesprek over kwaliteit en samenwerking.
  4  
Dienstenregie - leidt tot servicegericht gedrag, samenwerken en continu verbeteren zodat iedereen weet waar de knelpunten liggen en veel meer kan doen met de bestaande middelen.