“Ik heb eigenlijk altijd gedoe”

Ik zit continu in een spagaat om de afgesproken diensten te leveren en om nieuwe projecten te realiseren.

Mijn mensen en ik lopen op onze tenen. We hebben eigenlijk geen grip op de kwaliteit van onze huidige diensten. Je bent zo goed als de laatste storing. Klanten zijn vaak niet zo tevreden. Ik kom niet toe aan verbetering van de lopende zaken omdat mijn aandacht naar de nieuwe projecten gaat. Ik kan geen inzicht geven waar onze IT-capaciteit aan wordt besteed zodat ik ook geen “nee” kan zeggen. Er is daardoor sprake van spanning in de relatie met mijn teamleiders die op hun beurt ook op hun tenen lopen.

Onze ervaring:

“Er is geen inzicht in benodigde capaciteit en kwaliteit”

Om succesvol te voldoen aan de vraag naar bestaande en nieuwe diensten, is inzicht nodig in de kwaliteit en capaciteit. Als IT zijn kwaliteit goed in kaart heeft, kan IT zijn succes verkopen aan de business. Voor zowel Beheer, Verbetering en Innovatie moet capaciteit worden gepland. Het probleem is dat de benodigde capaciteit en de daadwerkelijke kwaliteit vaak op geen enkel vlak bekend zijn. Hierdoor worden gaten met gaten gevuld zodat het probleem voortduurt.

Onze oplossing:

Dankzij de Dienstenlandkaart kan IT zijn successen aantonen en wordt zo een echte partner

De Dienstenlandkaart maakt de kwaliteit, de user experience en de benodigde beheercapaciteit per dienst inzichtelijk.

Het directe overzicht creëert rust. Iedereen in de dienstketen herkent zijn bijdrage in de prestaties. Prioritering en bijsturing vinden hierdoor snel en intuïtief plaats. Er wordt samengewerkt aan verbeteringen en dat is direct zichtbaar in de scores. Kwaliteit en tevredenheid over de dienstverlening stijgen.

Met inzicht in de benodigde capaciteit weet je als IT-manager hoeveel capaciteit instandhouding kost en weten jij en je teamleiders hoeveel verandercapaciteit er is. Met deze kennis sta je veel sterker tegenover de veeleisende business.

Onze aanpak

“De Dienstenlandkaart is geen tool, maar een methode om te verbeteren”

“Alles draait om GEDRAG”

 

Ons uitgangspunt: eerst meten, dan verbeteren.

De eerste stap van onze aanpak is: het meetbaar maken van de prestaties van IT. De basis hiervoor is de bestaande meldingentool. Na enkele weken zijn de eerste resultaten al beschikbaar en kan het sturen en verbeteren beginnen.

Vervolgens trainen we een kernteam in het werken met de Dienstenlandkaart en het uitdragen ervan.
De kern van de training is het leren duiden van prestaties. Dit stelt iedereen in staat om verbeteringen voor te stellen. Op hun beurt leiden verbeteringen tot betere prestaties en die worden zichtbaar in de vorm van hogere scores in de Dienstenlandkaart.

De benodigde investering van organisaties is beperkt want het sturen van dienstverlening is al onderdeel van ieders werk. Wij leiden mensen op om het heft in eigen handen te nemen.

Wij trainen procesmanagers, teamleiders en het IT-managementteam tot meesters in IT-regie.

Neem contact op

Bel ons

Uiteraard is elke organisatie uniek. Wij leveren daarom geen standaard out-of-the box producten. Al onze producten en diensten worden up uw unieke organisatie afgestemd.

Heeft u vragen of wilt u weten of of wij een bepaalde dienst ook op uw situatie af kunnen stemmen?

U kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen. Bel Diderik Lock  via: +31 6 2124 5452‬

Waar loop jij tegen aan?


"Ik voel me een roepende in de woestijn."


De dienstenlandkaart geeft een goed beeld van de diensten en processen binnen uw organisatie. Hierdoor kunt u precies zien wie u waar op aan kunt spreken en voelt u zich niet als een roepende in de woestijn.


Meer over procesmanagement

"Ik heb altijd gedoe."Innovatie is noodzakelijk, maar brengt ook vragen en risico's met zich mee. Waar moeten we als eerste mee aan de slag en levert het ook op wat het op zou moeten leveren? De Dienstenlandkaart geeft duidelijk inzicht in uw verbeterpunten en bewaakt de "onzichtbare" gevolgen van Innovatie.

Meer over IT-management

"Ik moet mijn leveranciers maar vertrouwen op hun blauwe ogen"

De dienstenlandkaart biedt uitstekende mogelijkheden om precies te zien of en hoeveel uitval er is op ingekochte diensten geeft heldere informatie over respons- en oplostijden. Zo hoeft u uw leveranciers niet meer op hun blauwe ogen te geloven.


Meer over IT-diensten inkopen