“Ik moet mijn leveranciers maar vertrouwen op hun blauwe ogen”

Ik heb geen inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van onze IT-leveranciers. Ondanks maandelijks overleg komt de gerapporteerde situatie niet overeen met de beleving van onze medewerkers. Een proactieve houding zie ik eerlijk gezegd onvoldoende.

Voor een goede dienstverlening is het nodig om samen te werken maar nu ervaar ik regelmatig strijd als ik zaken bespreekbaar maak. Ik heb daardoor nagenoeg geen invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.

Onze ervaring:

“De slager keurt nog steeds zijn eigen vlees”

In IT is het nog steeds gebruikelijk dat leveranciers hun eigen werk beoordelen en erover rapporteren. De opdrachtgever ervaart frustratie door de eenzijdigheid in deze werkrelatie.
De demand manager (ook wel IT-regisseur) heeft geen stuur in handen. Er is geen inzicht in de kwaliteit van de IT-dienstverlening. Er ontstaat een ongelijkwaardig gesprek tussen klant en leverancier. Hierdoor stagneert de kwaliteit en staat de relatie onder druk.

Onze oplossing:

De onafhankelijke keurmeester spreekt een gemeenschappelijke taal

Wij, als onafhankelijke partij, meten de kwaliteit van IT-dienstverlening. 

De Dienstenlandkaart introduceert een nieuwe, gemeenschappelijke taal: een recept voor verbetering voor alle partijen.

De Dienstenlandkaart geeft precies aan welke diensten goed geleverd worden en waar knelpunten zijn. Ook wordt in een handomdraai duidelijk welk team of welke leveranciers dit veroorzaken. 
Daarnaast meten we ook de user experience. We schetsen waar eindgebruikers blij over zijn en wat ze verbeterd willen zien.

Het onafhankelijke inzicht is de basis voor een betere, gelijkwaardige relatie tussen klant en leverancier.

Onze aanpak

“De Dienstenlandkaart is geen tool, maar een methode om te verbeteren”

“Alles draait om GEDRAG”

 

Ons uitgangspunt: eerst meten, dan verbeteren.

De eerste stap van onze aanpak is: het meetbaar maken van de prestaties van IT. De basis hiervoor is de bestaande meldingentool. Na enkele weken zijn de eerste resultaten al beschikbaar en kan het sturen en verbeteren beginnen.

Vervolgens trainen we een kernteam in het werken met de Dienstenlandkaart en het uitdragen ervan.
De kern van de training is het leren duiden van prestaties. Dit stelt iedereen in staat om verbeteringen voor te stellen. Op hun beurt leiden verbeteringen tot betere prestaties en die worden zichtbaar in de vorm van hogere scores in de Dienstenlandkaart.

De benodigde investering van organisaties is beperkt want het sturen van dienstverlening is al onderdeel van ieders werk. Wij leiden mensen op om het heft in eigen handen te nemen.

Wij trainen procesmanagers, teamleiders en het IT-managementteam tot meesters in IT-regie.

Neem contact op

Bel ons

Uiteraard is elke organisatie uniek. Wij leveren daarom geen standaard out-of-the box producten. Al onze producten en diensten worden up uw unieke organisatie afgestemd.

Heeft u vragen of wilt u weten of of wij een bepaalde dienst ook op uw situatie af kunnen stemmen?

U kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen. Bel Diderik Lock  via: +31 6 2124 5452‬

Waar loop jij tegen aan?


"Ik voel me een roepende in de woestijn."


De dienstenlandkaart geeft een goed beeld van de diensten en processen binnen uw organisatie. Hierdoor kunt u precies zien wie u waar op aan kunt spreken en voelt u zich niet als een roepende in de woestijn.


Meer over procesmanagement

"Ik heb altijd gedoe."Innovatie is noodzakelijk, maar brengt ook vragen en risico's met zich mee. Waar moeten we als eerste mee aan de slag en levert het ook op wat het op zou moeten leveren? De Dienstenlandkaart geeft duidelijk inzicht in uw verbeterpunten en bewaakt de "onzichtbare" gevolgen van Innovatie.

Meer over IT-management

"Ik moet mijn leveranciers maar vertrouwen op hun blauwe ogen"

De dienstenlandkaart biedt uitstekende mogelijkheden om precies te zien of en hoeveel uitval er is op ingekochte diensten geeft heldere informatie over respons- en oplostijden. Zo hoeft u uw leveranciers niet meer op hun blauwe ogen te geloven.


Meer over IT-diensten inkopen