Blog

SSC-ONS realiseert continue verbetering met de Dienstenlandkaart

Shared Service Centrum ONS heeft haar IT-dienstverlening ingericht viaprocessturing. In de praktijk bleken de dienstprestaties in eerste instantie niette verbeteren. Hoe heeft ONS dit via de Dienstenlandkaart wel gerealiseerd? De uitdaging “Bij het maken van de blauwdruk van onze nieuwe afdeling hebben wij heel duidelijk gekozen voor procesmatig werken. Maar...

Het stuur voor de IT-regisseur

De IT-regisseur beweegt zich in het spanningsveld tussen vragende interne organisatie en leverende IT-organisatie(s). Zijn taak is om de kwaliteit en gebruikersbeleving van de afgesproken IT-dienstverlening te borgen. In de praktijk ontbreekt vaak stuurinformatie die het startpunt vormt voor afstemming tussen vraag en aanbod. Adequate aansturing en verbetering van de...