Het stuur voor de IT-regisseur

De IT-regisseur beweegt zich in het spanningsveld tussen vragende interne organisatie en leverende IT-organisatie(s). Zijn taak is om de kwaliteit en gebruikersbeleving van de afgesproken IT-dienstverlening te borgen. In de praktijk ontbreekt vaak stuurinformatie die het startpunt vormt voor afstemming tussen vraag en aanbod. Adequate aansturing en verbetering van de...

Gamificatie in Service management

Iedereen die wel eens een game speelt, herkent het verslavende effect: je wil of kan niet meer stoppen en de motivatie om steeds beter te scoren neemt je over. “Hoe mooi zou het zijn als serviceteams zich net als bij een game uitgedaagd voelen zodat ze samen steeds beter willen...