Het stuur voor de IT-regisseur

De IT-regisseur beweegt zich in het spanningsveld tussen vragende interne organisatie en leverende IT-organisatie(s). Zijn taak is om de kwaliteit en gebruikersbeleving van de afgesproken IT-dienstverlening te borgen. In de praktijk ontbreekt vaak stuurinformatie die het startpunt vormt voor afstemming tussen vraag en aanbod. Adequate aansturing en verbetering van de IT-dienstverlening vinden hierdoor onvoldoende plaats met alle nadelige consequenties van dien.

Regie via de Dienstenlandkaart
De Dienstenlandkaart is een verbetermethodiek die op ludieke wijze de data uit de helpdesktool transformeert tot betekenisvolle dienstprestaties. Visuals en scores geven per leverancier aan wat bijsturing behoeft en wat goed gaat. Naast inzicht via de Dienstenlandkaart kan regiecoaching geleverd worden om de IT-regisseur effectief te ondersteunen in de verbetering van de IT-dienstverlening.

Resultaten
De Dienstenlandkaart geeft de IT-regisseur het stuur in handen. In afstemming met de eigen organisatie en de leveranciers kunnen verbeteringen in de dienstverlening gerealiseerd worden die snel zichtbaar worden in de scores en de gebruikersbeleving van IT.

Workshop
In een workshop tonen wij u graag de werking van onze verbetermethodiek waarbij we uw situatie graag met u nagaan. Schrijf je hier in.