Het stuur voor de IT-regisseur

De IT-regisseur beweegt zich in het spanningsveld tussen vragende interne organisatie en leverende IT-organisatie(s). Zijn taak is om de kwaliteit en gebruikersbeleving van de afgesproken IT-dienstverlening te borgen. In de praktijk ontbreekt vaak stuurinformatie die het startpunt vormt voor afstemming tussen vraag en aanbod. Adequate aansturing en verbetering van de...